May pinatutunguhan din pala ang mga bored. Hrrm. 

May pinatutunguhan din pala ang mga bored. Hrrm.